СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На вниманието на Уважаемите клиенти и посетители на web site www.ecotrapeza.eu

Най-учтиво молим всички клиенти и посетители на нашият уебсайт www.ecotrapeza.eu  да се запознаят подробно със задължителната информация относно правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

1. Обща информация

Европейския Съюз  прие нов регламент  за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), който влиза в сила от 25 май 2018 год. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Уважаеми клиенти и посетители нашия уеб сайт  www.ecotrapeza.eu,  ние сме „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  и се  намираме на  адрес: 1202 София, ул.”Козлодуй”69А. Можете да се свържете с нас на  телефон: +359 2 470 53 95 и електронен адрес за кореспонденция: info@ecotrapeza.eu

Всеки път, когато Вие заявявате своето желание да Ви предоставим продуктите и услугите, които искате да закупите от нас, ние имаме нужда от информация за Вас като: име, адрес, телефонен номер и имейл., което ни превръща в администратор на лични данни.

Във връзка със спазването на изискванията и приложението на новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз и влизащ в сила от 25 май, 2018 г., нашата фирма „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД,  като отговорна компания, която спазва законодателството  предприехме  необходимите мерки, за да отговорим напълно на новия европейски регламент.

1.2 Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование :“ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 201071575

 3. Седалище и адрес на управление: 1202 София, ул.”Козлодуй”69А

 4. Адрес за упражняване на дейността: 1202 София, ул.”Козлодуй”69А

 5. Адрес за кореспонденция: 1202, ул.”Козлодуй”69А

 6. E-mail: info@ecotrapeza.eu

 7. Телефон.: +3592 470 53 95


1.3 Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

В изпълнение на задълженията ни като администратор на лични данни сме определили Длъжностно лице по защита на личните данни :

 1. Име: Димитър Сираков

 2. Адрес : 1202 София, ул.”Козлодуй”69А, ет.2, офис 1

 3. E-mail: info@ecotrapeza.eu

 4. Телефон.: +359 2470 53 95

1.4  Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 7. „ЕКО ТРАПЕЗА“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Цел на документа, цели и принципи на събирането, обработката и съхранението на Вашите лични данни

2.1 Цел на документа

Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информация за вас, като наши клиенти и посетители на нашия уеб сайт www.ecotrapeza.eu, която представлява лични данни. Затова чрез настоящото Съобщение за поверителност на личните данни Ви  информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

Молим, запознайте се внимателно с този документ.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично, за което ще Ви уведомим своевременно.

Адресатите на настоящия документ са лицата, чиято информация обработваме във връзка с продаваните от нас стоки и предоставяните от нас услуги.

2.2. Цели и принципи на събиране, обработката и съхранение на Вашите лични данни

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:във връзка с използването на нашия онлайн магазин www.ecotrapeza.eu и с продажбата на храни и напитки, както и за регистриране  и записване на Вашето участие в нашите събития, включително за следните цели: създаване на профил на купувач/потребител на нашата уеб страница www.ecotrapeza.eu

 • регистрирането Ви като участник в събитие, организирано от „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

 • във връзка с обезпечение на изпълнението на договора - Ваше съгласие с условията за ползване на електронната ни страница www.ecotrapeza.eu

 • индивидуализиране на услугата и подобряването й чрез предлагане на интересни за Вас оферти и събития, както и други продукти, които могат да представляват интерес за Вас.

 • Статистически и счетоводни цели

 • Компанията може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

 • При обработката и съхранението на личните Ви данни „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД може да цели защита на легитимните си интереси във връзка с изпълнение на задълженията си към Националната Агенция по приходите на РБ, министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

  2.3. Принципи на събиране, обработката и съхранение на Вашите лични данни

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД в качеството си на администратор на лични данни спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • връзка и синхронизиране с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните

 • точност и актуалност на данните.


3. Правно основание за събиране, обработка и съпранение на личните Ви данни

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  ползва личните Ви данни за няколко цели, които подробно посочваме в раздели 2.2.

В раздел 3.1 е посочено правното основание за обработката на Вашите лични данни.

3.1. Правно основание за събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни

Когато обработваме Вашите лични данни, ние го правим само при наличие на основание за тази обработка. Освен това ние не събираме и обработваме специални категории лични данни (включително данни, свързани със здравето, сексуалния живот, расовия или етнически произход или религиозните убеждения).

.„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажбата на храни и напитки чрез електронната си страница www.ecotrapeza.eu на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено предварително съгласие от Вас като Клиент;

 • Изпълнение на задълженията на „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  по договор с Вас, който е вашето съгласие за приемане на Общите ни Условия за ползване при завършване на Вашата поръчка;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД ;

 • За целите на легитимния интерес на  „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като посетители, гости и клиенти на www.ecotrapeza.eu . Спрямо личните данни, които обработваме при търговията с храни и напитки, „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

4. видове Лични данни, цели и начин на обработка и съхранение на лични данни  от  „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД обработва следните видови лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава,адрес за доставка на стоки, телефон)

  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Условията за ползване и регистрация в уебсайта www.ecotrapeza.eu, между „EКО ТРАПЕЗА ” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Други данни, които СуперХостинг.БГ обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил на www.ecotrapeza.eu, „ЕКО Трапеза” ООД събира данни за използвания IP адрес.

  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор, който представлява приемане на “Условията за ползване” за изпращане на посочен от Вас адрес на поръчани от Ваша страна хранителни продукти чрез онлайн магазин или за извършени от „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД услуги.

  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта www.ecotrapeza.eu, между  „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайт www.ecotrapeza.eu

 •  не е задължителна и изпълнение на договор за предоставяне на хранителни продукти, поръчани от Вас. Целта на тази операция е създаване на профил на клиента, който да бъде свързан с предоставяните от нас продукти за покупка при условие, че реши да процедира поръчка на хранителни продукти. Данните по създадения профил се съхраняват на административния панел на сайта www.ecotrapeza.eu, като за създаването на Вашия  клиентски профил е необходим единствено Вашият валиден имейл адрес, който се съхранява на административния панел на сайта. При процедирането на поръчка от страна на Клиента, Той отбелязва собствено ръчно, че се е запознал и е съгласен с нашите “Условия за ползване” на електронната страница www.mgcatalog.eu

 • Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосоченото, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Съгласен съм с условията на ползване“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и общите условия за ползване на уебсайта www.ecotrapeza.eu, ценови оферти.

 • Изпращане на информационен бюлетин (newsletter) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да го получават.

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: политическа и религиозна принадлежност, биометрични данни,  здравословно състояние или генетични данни, както и данни, разкриващи етнически и расов произход.

5. Източници на лични данни

Основно личните данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас при сключването или изпълнението на договора ни.

Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни например клиенти, други бизнес партньори, държавни органи и органи на местното самоуправление. Например при изискване от нас на информация относно вашите доставки от страна на Националната Агенция по Приходите и други компетентни органи.

6. Съхранение на личните данни

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  съхранява личните Ви данни за срок, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство.Нашият общ подход е да запазваме личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително предвид рамките на приложимия законов срок. За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни, моля, поискайте информация  като се обадите на тел.+3592 470 53 95 или изпратите е-мейл на info@ecotrapeza.eu

7. Разкриване и трансфер на лични данни

„EКО ТРАПЕЗА” ООД може да  сподели вашите лични данни с колеги в компанията на трети лица или доставчици (например IT доставчици или доставчици на счетоводни услуги) във връзка с изпълнение на  целите, описани по-горе.

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679  и  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

8. Сигурност на Вашите лични данни

Предприемаме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на националното ни законодателство.

Вие също играете важна роля в защитата на сигурността на Вашите лични данни и трябва да следите на кого разкривате личните данни и как защитавате комуникациите и устройствата си.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (Cookie Policy)

 Сайтът www.ecotrapeza.eu,чийто собственик е EКО ТРАПЕЗА ООД, използва бисквитки, които са важни за коректната му работа.

Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.


  10.вашите права при събирането, обработката и съхранението на личните ви данни

Адрес за електронна кореспонденция: info@ecotrapeza.eu

На горепосочения електронен адрес ще Ви предоставим подробна информация за начините на упражняване на Вашите права: Молим, обърнете внимание, че може да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да събираме такса например, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна. Ще се стремим да отговорим на Вашето искане в приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца.

10.1 Право на достъп

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. или не и да  получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  в качеството си на администратор на личните Ви данни Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

10.2 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта www.ecotrapeza.eu или с отправяне на искане до „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

10.3 Право на изтриване(„да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни,а „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или

10.4 Право на ограничаване

 1. Вие имате право да изискате от „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  да провери точността на личните данни;обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД имат преимущество пред Вашите

10.5 Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ;„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

 Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

10.6 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.  „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


10.7 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от„ЕКО ТРАПЕЗА” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

11.ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;уведомяването би изисквало непропорционални усилия

 1. Лица, на които се предоставят личните ви данни

Регистрация на профил в уебсайт и електронен магазин www.ecotrapeza.eu се извършва от Вас и по Ваше желание като клиент, гост или посетител на сайта. След подадена/потвърдена поръчка за закупуване на хранителни продукти от Ваша страна, „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД предава необходимата информация към съответния изпълнител на поръчки, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на Вашия профил и процедиране поръчка за покупки. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

11. Свържете се с Нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражните някое от Вашите права, молим свържете се с нас като оставите съобщение на контактната ни форма , на емейл: info@ecotrapeza.eu, или на тел.+3592 4705395.


С уважение,

Екипът на „ЕКО ТРАПЕЗА” ООД

Scroll to Top